โปรแกรมขายหน้าร้าน VPOSZ for Food and Beverage เป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นใหม่ ซึ่งทำงานบนระบบ Cloud Computing ที่มีความปลอดภัยสูงและสามารถประมวลผลรายงานผ่านเว็บได้ทันที

ด้วยการออกแบบโครงสร้างโปรแกรม เป็นแบบ Cloud Computing ทำให้การทำงานต่างๆ สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง โดยเฉพาะกรณีที่มีสาขาหรือร้านค้าเป็นจำนวนมาก

โปรแกรมขายหน้าร้านโดยทั่วไปเวลาต้องการส่งข้อมูลมายังสำนักงานใหญ่ จำเป็นต้อง Export-Import File ซึ่งมีโอกาสผิดพลาด และเสียเวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง แต่สำหรับ โปรแกรมขายหน้าร้าน VPOSZ for Food and Beverage การรับข้อมูลจากสำนักงานใหญ่ ไม่จำเป็นต้องเลือก File ใด ๆ จึงสะดวกและรวดเร็วมาก

ด้วยการออกแบบโครงสร้างโปรแกรม เป็นแบบ Cloud Computing ทำให้ สามารถกำหนดเพิ่มข้อมูลสินค้า , ราคา , โปรโมชั่น บน Cloud แล้ว Sync ข้อมูลลงทุกสาขาได้พร้อมกัน ด้วยวิธีการนี้ สาขาไม่สามารถแก้ไขราคาสินค้า หรือเพิ่มสินค้าเองได้ ทำให้ ข้อมูลทุกสาขา ถูกกำหนดจาก ส่วนกลางเท่านั้น และการส่งรายงานยอดขายมายังส่วนกลางจึงมีความถูกต้อง และรวดเร็ว สามารถ Consolidate ยอดขายรวมทุกสาขาได้ทันที โปรแกรม POS โดยทั่วไปเวลาต้องการส่งข้อมูลมายังสำนักงานใหญ่ จำเป็นต้อง Export-Import File ซึ่งมีโอกาสผิดพลาด และเสียเวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง

ข้อดีของโปรแกรม VPOSZ for Food and Beverage คือ

ขณะที่ทำการขายนั้น โปรแกรมไม่จำเป็นต้องต่อ internet ตลอดเวลา แต่สามารถส่งข้อมูลแบบผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทันทีในเวลาที่ต้องการ (สามารถส่งยอดขายได้แม้จำเป็นต้องปิดกะ หรือ ปิดยอด) ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ก็สามารถส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาเช่นกัน เสมือนทำงานแบบ Online Real Time ได้เช่นกัน

สำหรับ Function การส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ทแบบ Cloud Computing นี้ นอกจากจะใช้ส่งข้อมูลยอดขายมายังสำนักงานใหญ่แล้ว ยังสามารถใช้ส่งข้อมูลที่สำคัญ ที่ถูกกำหนดจากสำนักงานใหญ่มายังสาขาได้อีกด้วย เช่น การเพิ่มฐานข้อมูลสินค้าใหม่ , การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ,การเพิ่มโปรโมชั่น หรือแม้กระทั่งการ Update รายชื่อสมาชิก (member) ในกรณีที่มีการรับสมัครสมาชิก เพื่อรับส่วนลดหรือราคาพิเศษ เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้ จะช่วยประหยัดเวลาในการ Update ฐานข้อมูลในแต่ละสาขา และแก้ปัญหา การเพิ่มฐานข้อมูลที่อาจจะมีการพิมพ์ผิด ทำให้ฐานข้อมูลแต่ละสาขาไม่ตรงกัน ซึ่งจะมีผลในการประมวลผลยอดขายรวมทุกสาขา รวมถึงการป้องกันในเรื่องของการแก้ไขข้อมูลที่สาขา เช่น การแก้ไขในเรื่องของราคาและส่วนลด โดยที่สำนักงานใหญ่ไม่ทราบ เป็นต้น

นอกจากนั้น เรายังมีการเตรียมการพัฒนา โปรแกรม POS ให้สามารถติดตั้งบน Mobile device ต่างๆ ได้ เช่น Ipad , Iphone , Ipod โดยสามารถทำงานได้ทั้ง IOS และ Android ได้ในอนาคต

Feature

โปรแกรมจัดการร้านอาหาร ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังต่อไปนี้

 • รองรับการทำงานในรูปแบบผสมผสานระหว่าง แบบ Local และ Cloud Computing
 • สามารถขายสินค้าได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องต่อ Internet
 • ใช้งานง่าย เป็นระบบที่ทันสมัย ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานง่าย (Simple and Smart)
 • รองรับการเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader), ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) และเครื่องพิมพ์สลิป (Receipt Slip) ได้
 • รองรับการการรับสต็อกเข้าร้าน การโอนสต็อกระหว่างสาขา การเบิกวัตถุดิบ และการปรับยอด
 • รองรับการยกเลิก (Void เอกสาร) กรณีที่มีการบันทึกรายการขายผิดภายใต้สิทธิ์ของ Admin
 • รองรับการตัดสต็อกตามสูตรอาหาร (Bill of Material : BOM)
 • รองรับการขายอาหารหรือเครื่องดื่มแบบเป็นเซ็ต
 • รองรับการขายผ่าน Ipad , Ipod หรือ Mobile Device ได้ (*Option)
 • สามารถส่งข้อมูลในแต่ละสาขาเข้าสำนักงานใหญ่ และเรียกรายงานภาพรวมของทั้งบริษัทได้อย่างง่ายดาย
 • ผู้บริหารสามารถรู้ยอดขายผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทันทีที่ปิดการขายประจำวัน
 • รองรับการทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์ (Online) และ ออฟไลน์ (Offline) ในเวลาเดียวกัน
 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบบัญชี หรือระบบ ERP ได้ (* Option)
 • รองรับการกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่แตกต่างกันของแต่ละ User
 • รองรับการเชื่อมต่อระบบสมาชิก* (* Option)
 • รองรับการกำหนดราคาสินค้าทั้งแบบราคาปกติ และราคาสมาชิก
 • รายงานการขายในรูปแบบ Dashboard แสดงผลทันทีในรูปแบบกราฟวงกลม กราฟแท่ง
 • รายงานตรวจสอบการขาย
 • รายงานยอดขายประจำวันแยกตามจุดขาย
 • รายงานยอดขายประจำวันแยกตามกลุ่มสินค้า
 • รายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า รองรับการเช็คสต็อกเข้าและออกแบบ real time
 • รายงานจัดอันดับสินค้าที่มียอดขายสูงสุด
 • ทุกรายงานสามารถ Export รายงานเป็นรูปแบบ Excel File ได้