ลูกค้าโปรแกรมคลีนิคทั่วไป

สำหรับคลินิกความงามทั่วไป รวมถึงระบบโปรแกรมสำเร็จรูปด้วย

ลูกค้าโปรแกรมคลีนิคเฉพาะทาง

เน้นเฉพาะทาง เช่น คลีนิก จัดฟัน หรือ คลีนิกด้านศัลยกรรม

ลูกค้าโปรแกรมขายหน้าร้าน (โปรแกรม POS)

ร้านค้าปลีกย่อย ร้านโชว์ห่วย ร้านกาแฟ ร้านอาหาร เป็นต้น